KENNISCENTRUM SOCIALE INNOVATIE ROB GRÜNDEMANN LECTOR ORGANISATIECONFIGURATIES EN ARBEIDSRELATIES

PERSOONLIJK PROFIEL ROB GRÜNDEMANN

Hoe zorg je ervoor dat zo veel mogelijk mensen participeren op de arbeidsmarkt? En hoe verhoog je daarmee de arbeidsproductiviteit? Hoe zorg je ervoor dat medewerkers duurzaam inzetbaar blijven? En hoe bevorder je de vitaliteit en gezondheid op de werkvloer? Dit zijn enkele vragen waarmee ik me dagelijks bezighoud. Al meer dan dertig jaar doe ik onderzoek naar arbeid, gezondheid en participatie. Onder-zoek, waarin de praktijk centraal staat. Want wat mij drijft, is de op-brengst voor de samenleving: ik wil graag praktische oplossingen bieden voor relevante problemen op arbeidsgebied.

De praktijk staat ook centraal in mijn lectoraat Organisatieconfiguraties en Arbeidsrelaties. Binnen dit lectoraat doen we onderzoek naar productiviteit, arbeidsparticipatie en personeelsbeleid. Samen met mijn collega-lector Ben Fruytier zet ik me ervoor in om dit onderzoek binnen de faculteit een stevig fundament te geven. Want onderzoek verrijkt het onderwijs en biedt docenten een breder perspectief. Zij krijgen binnen het lectoraat de kans om hun kennis te ontwikkelen in praktijkgerichte projecten. De resultaten daarvan integreren zij direct in hun lessen. Hiervan profiteren alle partijen: studenten, het werkveld en uiteindelijk de maatschappij als geheel.
 
Nationale en internationale samenwerking
Binnen het lectoraat doen we veel projecten met partners van binnen en buiten de HU. Ook werken we samen met TNO. Daar werk ik voor één dag in de week als senior onderzoeker. Ook ben ik betrokken bij internationale projecten, zoals ‘Promoting Healthy Work for Employees with Chronic Illness’ en ‘Joint Action on Mental Health at Work’. Dit biedt me de mogelijkheid om te leren van ervaringen in andere landen. Zo zijn de Finnen bijvoorbeeld heel innovatief als het gaat om ouderenparticipatie. Die ontwikkelingen zijn tot stand gekomen in overleg met alle sociale partners. De basis is dus hetzelfde poldermodel als dat wij hier zo goed kennen. Dat betekent dat hun ervaringen heel goed toepasbaar zijn in Nederland. Omgekeerd zijn wij weer voorlopers als het gaat om bijvoorbeeld gezondheidsmanagement. Het inspireert mij om deze kennis internationaal verder te ontwikkelen en te verdiepen.
 
Onderzoek met een brede blik
De vele projecten die ik heb gedaan scheppen een ruime blik. Die blik typeert mijn werk. Thema’s als gezondheid, participatie en productiviteit staan voor mij niet op zich: juist door verbanden te leggen bereik je meerwaarde. Want in de huidige arbeidsmarkt heb je niet genoeg aan voldoende mensen op de werkvloer. Die mensen moeten ook nog gezond, competent en productief zijn. Hoe zorg je daarvoor in deze vergrijzende maatschappij? Die vraag vormt de basis van concepten als ‘goed werkgeverschap’, ‘duurzame inzetbaarheid’ en ‘gezondheidsbevordering op het werk’. Inmiddels staan ze hoog op de agenda bij tal van organisaties. 
 

meer weten?