KENNISCENTRUM SOCIALE INNOVATIE ROB GRĂœNDEMANN LECTOR ORGANISATIECONFIGURATIES EN ARBEIDSRELATIES

Inaugurele rede

Ben Fruytier en Rob Grundemann tijdens hun inauguratie

Op vrijdag 12 december 2008 gaf ik samen met mijn collega-lector Ben Fruytier mijn openbare les met de titel: Een ieder heeft de plicht tot slimme arbeid.

In deze openbare les zijn wij officieel geïnstalleerd als lector Organisatieconfiguraties en Arbeidsrelaties. 

 
Het is nu misschien nog moeilijk voorstelbaar, maar over een aantal jaren krijgen werkgevers, werknemers en overheid te maken met een krapte op de arbeidsmarkt. Om dit probleem het hoofd te bieden, zijn twee maatregelen noodzakelijk: een toename van de arbeidsparticipatie en een verhoging van de arbeidsproductiviteit. In plaats van een recht op arbeid - opgenomen in de universele rechten van de mens – ontstaat daarmee een plicht tot slimme arbeid.Huib de Jong installeert Rob Grundemann als lector
 
Maar is de roep om meer participatie oprecht? Is de plicht tot betaalde arbeid acceptabel? En is die hogere participatie wel slim als ook de arbeidsproductiviteit moet worden verhoogd? Dit zijn vragen die wij aan de orde stelden in onze inaugurele redes.
 
Inaugurele redes
Ben Fruytier beet de spits af met de rede Productiviteit en participatie. Samenspraak of tegenspraak?
 
 
Deze redes vormden de inleiding tot onze installaties als lector door Huib de Jong, lid van het College van Bestuur van Hogeschool Utrecht.
 
 

 

 

meer informatie

Wilt u meer weten over mijn onderzoek? Of wilt u een afspraak maken voor een interview of presentatie?