KENNISCENTRUM SOCIALE INNOVATIE ROB GRÜNDEMANN LECTOR ORGANISATIECONFIGURATIES EN ARBEIDSRELATIES

Curriculum Vitae Rob Gründemann

Huidige functies
2007 - heden
Lector Organisatieconfiguraties en Arbeidsrelaties, Hogeschool Utrecht, faculteit Maatschappij en Recht
2006 - heden
Nationaal contactpersoon voor het European Network for Workplace Health Promotion
1976 - heden
Senior onderzoeker/adviseur, TNO

Internationale projecten (selectie)
2015 - 2017 InnoSi - Innovative Social Investments: Strengthening communities in Europe (EU Horizon2020)
2013 - 2015 Joint Action on Mental health at Work (EU DG Sanco)
2011 - 2013 Promoting Healthy Work for Employees with Chronic Illness (EU DG Sanco)
2008 - 2010 Mental Health at the Workplace (EU DG Sanco)
2007 - 2009 Workplace Health Management for Older Workers (Leonardo Lifelong Learning Programme)
2006 - 2009 Move Europe (EU DG Sanco)
2005 - 2006 Attractive Workplaces Workplace (European Foundation for the Improvement of Working and Living Conditions, Dublin)
2003 - 2005 Diversity Management (Leonardo programme EU)
1999 - 2000
Employability of workers (European Agency for Safety and Health at Work, Bilbao)
Nationale projecten (selectie)
2014 - 2018 Integratie van zorg, wonen en welzijn op lokaal niveau
2014 - 2015 Sociaal en economisch ondernemen op lokaal niveau
2013 - 2014 Intersectorale mobiliteit in het hoger onderwijs
2013 - 2014 Werkdruk in de contractcatering
2012 - 2015 Generatiemanagement bij het ministerie van OCW
2012 - 2013 Focus op onderwijs in de professionele ruimte
2012 - 2013 Ethnische diversiteit in het hbo
2010 - 2012 Gezonde Hogescholen
2009 - 2013 Mijn Bedrijf 2.0:  sociale innovatie in het MKB
Opleiding
1998 Promotie Medische Wetenschappen, Universiteit van Amsterdam. Proefschrift: Arbeidsgebondenheid van WAO-intrede
1976 Doctoraal Sociologie, Rijksuniversiteit Utrecht

 

meer weten?