KENNISCENTRUM SOCIALE INNOVATIE ROB GRÜNDEMANN LECTOR ORGANISATIECONFIGURATIES EN ARBEIDSRELATIES

Conferentiepapers

Hieronder vindt u enkele recente conferentiepapers die ik met collega’s heb geschreven en gepresenteerd.

Gründemann R. Employability of older workers. Abstract Keynote speech at the 6th International Fohneu Congress. Rotterdam, 18 March 2016.

Oeij P , De Vroome E, Bolland A, Gründemann R, Van Teeffelen L. Sociale innovatie door MKB-bedrijven versterkt het innovatievermogen. Paper Annual Inscope Conference: 2013, The Relationship between Practice and Research into Innovation. TNO, Hoofddorp.

Gründemann RWM, Sanders J, Ybema JF. Work values of lower educated workers. Abstract International Conference Sustainable Employability: Challenges for HRM Innovation. Nijmegen, 12 november 2013.

Gründemann R, Bolland A, Oeij P, Teeffelen L van. Regional innovation policy reinforces the innovation capacity of SMEs companies. Paper 2nd Carpe conference Manchester, 4-6 November 2013.

Gründemann R. Arbeid en Gezondheid. GOC Branche bijeenkomst Duurzame Inzetbaarheid. Veenendaal, 31 oktober 2012.

Gründemann Rob & Luc Dorenbosch. Reflecting on job crafting in low skilled jobs. Abstract for the International Conference on Knowledge Work and Innovations. HU, Utrecht, 2011.

Meer publicaties