KENNISCENTRUM SOCIALE INNOVATIE ROB GRÜNDEMANN LECTOR ORGANISATIECONFIGURATIES EN ARBEIDSRELATIES

Presentaties

Hieronder vindt u de presentaties die ik in de afgelopen jaren heb gehouden over thema’s als arbeidsparticipatie, gezondheidsmanagement en goed werkgeverschap.

2016

Gründemann, R. & I. Houtman. Mentale gezondheid op het werk: Europees perspectief. Werkconferentie UWV GGZ opleiden over psychische aandoeningen, Utrecht, 1 juni 2016.

Gründemann, R. Employability of older workers. Keynote speech at the 6th International FOHNEU Congress: New Occupational health Horizons. Rotterdam, 18 March, 2016.

Gründemann, R. Van Verzuim naar Inzetbaarheid. Slim en onherkenbaar veranderen. Expertmeeting belastingdienst. Utrecht, 11 februari 2016.

Gründemann, R. Chair breakout session on Mental health at Work. Final Conference Joint Action on Mental Health. Brussels, 20-21 January, 2016.

2015

Gründemann, R. Duurzame inzetbaarheid. NVP Seminar Ontwikkelingen in Arbeid. Windesheim. Zwolle, 9 november 2015.

Gründemann, R. Mentale gezondheid op het werk: Europees perspectief. Bedrijfsgeneeskundige Dagen. Papendal, 18 juni 2015.

Gründemann, R. & I. Houtman.Project ‘Joint Action on mental health at workplaces’. Den Haag, Ministerie van VWS, 17 juni 2015.

Gründemann, R.Job Retention, Return-to-Work and Chronic Illness. Webinar Canadian Institute for the Relief of Pain and Disability, 12 June 2015

Gründemann, R. Social investment policies strengthening communities in Europe. Towards Successful European Societies: The Social and Economic Significance of Universities of Applied Sciences. 3rd CARPE Conference. Topic theme 2: Inclusive, innovative and reflective societies. Turku, 19 May 2015

2014

Gründemann, R. Promotion of physical activity at work. Convegno Nazionale WHP 2014 “Stili di vita e attività fisica al lavoro. Le iniziative della rete per la promozione della salute nei luoghi di lavoro in Europa e in Italia” (Leefstijl en lichamelijke activiteit op het werk. De initiatieven van het netwerk voor de bevordering van de gezondheid op de werkplek in Europa en in Italië). Rome, 24 november, 2104.

Gründemann, R. Chair Forum V: Learning from one another: Experiences and approaches from individual countries. European Government Programme Joint Action on Mental Health and Wellbeing, Driving Mental Health at Work in Europe: Learning from One Another. Berlin, 29 - 30 October 2014.

Gründemann, R. PH Work: State of the art: national return-to‐work policies. Interactive workshop on job retention and return-to-work of employees with chronic illness. Frankfurt: 24 August 2014.  

Gründemann, R. Werken aan duurzame inzetbaarheid. Workshop: “Duurzame Inzetbaarheid op elke Leeftijd”. Den Haag, 1 juli 2014.  

Gründemann, R. Sustainable Employability. Hogeschool Utrecht: Honoursprogramma Sociale Innovatie. Utrecht, 11 maart 2014.

Gründemann, R. Intersectorale mobiliteit in het hoger onderwijs. Werkconferentie Naar een open arbeidsmarkt in het hoger onderwijs. Utrecht, 11 februari 2014.  

Gründemann, R. European Age Policy Measures. ESF Network: Career & Age. Learning Seminar 1. Sevilla, 22 januari 2014.  

2013

Gründemann, R. Intersectorale mobiliteit in het hoger onderwijs. Zestor: Dag van de kennisuitwisseling. Het verzilveren van talenten in en voor het HBO. Utrecht, 10 december 2013.  

Gründemann, R. College Duurzame inzetbaarheid. Masteropleiding tot leidinggevende in het funderend onderwijs; module HRM en personeel. Hilversum, 26 november 2013.

Gründemann, R. Work values of lower educated workers. International Conference Sustainable Employability: Challenges for HRM Innovation. Nijmegen, 12 November 2013.

Gründemann, R. Van zorg als instituut naar doeltreffend netwerk rondom de cliënt. Kenniscafé sociale innovatie. Utrecht, HU-FMR, 7 november 2013.

Gründemann, R. Regional innovation policy reinforces the innovation capacity of SMEs companies. Carpe conference Manchester, 6 November 2013.

Gründemann, R. Interview with Carin Wormsbecher (WeddingProson). Conference on Promoting Workplace Health. Session 6, Work ability  programmes in companies and municipalities – from research into practice. Brussels, 22 October 2013.

Gründemann, R., Houtman Irene. Project ‘Joint Action on mental health at workplaces’. Terugkoppeling SWOT-analyse. TNO, Hoofddorp, 2 oktober 2013.

Gründemann, R. Vervolgstappen generatiemanagement. DOR OCW, Kijkduin, 24 september, 2013

Gründemann, R, Torre W van der. Strategisch personeelsbeleid en Generatiemanagement. Enkele concrete voorstellen. Den Haag, vergadering DOR OCW, 20 augustus, 2013.

Gründemann, R., Binkhorst, J. Werken voor je gezondheid. Kennisconferentie Duurzaam Doen 2013. Utrecht, 21 juni 2013.

Gründemann, R. Peerreview. Focus op onderwijs in de professionele ruimte, Utrecht 30 mei 2013.

Gründemann, R. SWOT Analyse mentale gezondheid op het werk. SZW Forumbijeenkomst Gezond en Veilig Werken. Rijswijk, 15 mei 2013.

Gründemann, R. Duurzame inzetbaarheid. HU HRM cursus Actuele HRM - thema’s voor studenten deeltijdopleiding HRM. Utrecht, HU, 14 mei, 2013.

Gründemann, R. Joint Action: SWOT Analyse mentale gezondheid op het werk. TNO, Hoofddorp, 24 april 2013

Gründemann, R. Duurzame inzetbaarheid. Presentatie kenniscentrum HAN, Nijmegen 15 april 2013

2012

Gründemann, R. Gezond, vitaal en veilig werken: werkgever- en werknemersperspectief. Week van de mentale gezondheid op het werk 2012. Bevlogen aan het werk: leiderschap en betrokkenheid van werknemers. Dedemsvaart, 27 november 2012.

Gründemann, R., Beetstra, G., Binkhorst, J., Debets, J. Focus op onderwijs in de professionele ruimte: Uitkomsten kwalitatieve interviews. Workshop voor de Faculteit Maatschappij en Recht, 22 november 2012.

Gründemann, R. Goed werk voor iedereen. Werkgeversbijeenkomst in het kader van de week Chronisch Zieken en Werk. Amsterdam, 15 november 2012

Gründemann, R. Hoe nu verder? Afsluitingsbijeenkomst Bravo. Utrecht, 1 november 2012.

Gründemann, R. Mijn  bedrijf 2.0. De winst zit in je mensen. Utrecht, Innovation Day, 31 oktober 2012.

Dijkman, A., Gründemann, R. PH Work Campaign Netherlands. ENWHP Project Meeting, Copenhagen, 19 oktober 2012.

Gründemann R. Expertgroep mentale pensionering. TNO, Hoofddorp, 3 oktober 2012.

Gründemann R., Wevers C., Wynne R. Promoting healthy work for employees with chronic illness; analysis of good practice. ENWHP Project Meeting, Larnaca, 13 juni 2012.

Gründemann, R. Mijn Bedrijf 2.0 Slimmer werken in het MKB. Voorbeelden van goede praktijken. Utrecht, 22 mei 2012.

Gründemann, R. Workshop Jobcrafting. Aurus in Utrecht, 8 mei 2012.

Gründemann, R. Expertbijdrage in discussies over Ouderenbeleid en Terugstapbeleid bij TNO (28 maart en 12 april 2012).

Gründemann, R. Debat duurzame inzetbaarheid en het belang van loopbaanoriëntatie van het NCSI. Zeist, 7 februari 2012.

Gründemann, R. Expertgroep Duurzame Inzetbaarheid t.b.v. Project Stichting Instituut GAK: Duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers: een integrale benadering Handreiking voor organisaties (UMCG); 3 februari en 18 september 2012.

2011

Gründemann, R. Gezonde Hogeschool Utrecht. BRAVO Workshop. Utrecht, 6 december 2011.

Gründemann, R. Het vergrijzingsvraagstuk in de zorg: kansen en uitdagingen. VERA seminar. Actualiteit gezondheidszorg. Nieuwegein, 1 december 2011.

Gründemann, R. Innovatie van onderop: Gezond en met plezier werken in het MBO. MBO themadag, Van verzuimbeleid naar lifestylemanagement. Utrecht, 21 november 2011.

Gründemann, R.
Levensfasebewust personeelsbeleid: hoe zorg je ervoor dat medewerkers duurzaam inzetbaar blijven?’Multi Nationale Ondernemingsradenoverleg (MNO). Weesp, 11 november 2011.

Gründemann, R.
Job Crafting in Low-Skilled Work. Utrecht, CARPE congres, 4 november 2011.

Gründemann, R. Leren en werken in de wijk; het organiseren van een locale infrastructuur rond scholing en werk voor jongeren. Utrecht, WMO conferentie, 13 oktober 2011.

Gründemann, R. Landelijke bijeenkomst duurzame inzetbaarheid. Zaltbommel, Werkgevers-adviespunt
Rivierenland, 7 juni 2011.

Gründemann, R. Forumdiscussie. Slotbijeenkomst project Duurzame inzetbaarheid, Zaltbommel, 24 mei 2011.

Gründemann, R. Professionele kwaliteit en taaklast van docenten als zaak van teams. HBO-raad. Amersfoort, 19 april 2011.

Gründemann, R. Elderly Resources Management: de HRM aspecten van healthy ageing at work. Nascholing voor bedrijfsartsen, In het zweet uws aanschijns. Groningen, 7 april 2011.

Gründemann, R. Aandacht voor de arbeidsmarkt. P&A congres Trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt noden tot slimmer omgaan met menskracht. Utrecht, 23 maart 2011.

Gründemann, R. Generatiemanagement. Seminar ministerie OCW. Den Haag, 17 maart 2011.

Gründemann, R. Taaklast een zaak van teams. Utrecht, HU, 2 februari 2011.

Gründemann, R. Sustaining older, lower educated workers' workability and work motivation through work redesign. Second Research Meeting on Work Ability and Sustainable Employment. Utrecht, Blik op Werk, 28 januari, 2011.

2010

Gründemann, R. Sociale innovatie in het MBK. ESF-webinar. Utrecht, 6 december 2010.

Gründemann, R. Workshop mentaal gezond aan het werk. Symposium Gezonde Bedrijfsvoering. Nieuwegein, 15 november 2010.

Gründemann, R. Willen en kunnen doorwerken. NEN seminar: Sturen op duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Rotterdam, 27 oktober 2010.

Gründemann, R. Duurzame inzetbaarheid. Netwerkbijeenkomst Werkgeversadviespunt Rivierenland (WAPR). Tiel, 14 september 2010.

Gründemann, R. Duurzame inzetbaarheid. Congres Langer Doorwerken. Utrecht, 14 september 2010. 

Gründemann, R. Ontwikkelingen in arbeid en arbeidsrelaties en de betekenis voor HRM. Masterclass Sociale Innovatie. Utrecht, 6 september 2010. 


Gründemann, R.
De toekomst op de arbeidsmarkt en de invloed daarvan op arbeid en gezondheid
. NVAB - bijeenkomst Club 25, leeftijdbewust personeelsbeleid. Amsterdam, 1 juni 2010.

Gründemann, R. Good practice brochures. Mental Health Project Meeting. Madrid, 28 May 2010.

Gründemann, R.
HRM in de toekomst of de toekomst van HRM. Kennisevent SD Worx. Mechelen, 25 maart 2010.

Gründemann, R.
Duurzame inzetbaarheid. Congres Langer Doorwerken. Utrecht, 2 maart 2010.

Gründemann, R.
Goed werkgeverschap en goed werknemerschap. Tweede Kamer. Den Haag, 9 februari 2010.

Gründemann, R. Gezond ondernemen voor vitaal personeel. Maatschappelijk Café: Mentaal Gezond aan het werk. Den Haag, 21 januari 2010.

Archief

U vindt nog meer presentaties in mijn archief.

meer informatie

Wilt u mij uitnodigen voor een presentatie, neem dan contact met me op.