KENNISCENTRUM SOCIALE INNOVATIE ROB GRÜNDEMANN LECTOR ORGANISATIECONFIGURATIES EN ARBEIDSRELATIES

Professionele publicaties

Hieronder vindt u een selectie van mijn professionele publicaties over onder andere leeftijdsbewust personeelsbeleid, gezond werken en sociale innovatie in het MKB.

2014 - 2016

Binkhorst J., Geugjes H., Gründemann R, Wilken J.P. (2016). Toeleiding naar arbeid op het snijvlak van Wmo en Participatiewet. KSI bundel Transitie en transformatie. Utrecht, KSI, p. 50-55.

Gründemann, R. Keijzer, L, Sanders, J & Van der Torre, W. (2015). Leren in een turbulente omgeving: Lessons learned. Leiden, TNO.

Stolker M., G. van Beek, M. Thunnissen, R. Gründemann & B. Fruytier (2014). Op weg naar een open arbeidsmarkt in het hoger onderwijs. Een handreiking voor meer intersectorale samenwerking en personele mobiliteit in het hoger onderwijs. Den Haag: Zestor/SoFoKles.

Houtman, I., Gründemann, R. (2014). Joint action on mental health at workplaces: SWOT-analyses in the Netherlands. Hoofddorp: TNO.

Gründemann, R. (2014). De veranderende waarde(n) van werk: investeren in duurzame inzetbaarheid loont. Blog HRZone.nl.

Gründemann, R.(2014). Duurzame inzetbaarheid moet terug op de agenda van arbeidsorganisaties. Column: Tijdschrift voor HRM 6 november 2014.

Gründemann, R. (2014). In Memoriam Ben Fruytier (1950-2014). Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken (30) 3, p. 309-311.

Gründemann, R. (2014). De veranderende waarde(n) van werk: Investeren in duurzame inzetbaarheid loont. Blog HRzone.nl.

2010 - 2013

Binkhorst J., Djadoenath L., Gründemann R., Hamers K. (2013). Verslag Diner Pensant, 4 juni 2013, Hogeschool Utrecht.

Bolland A., Gründemann R. & Renkema J. (2013). Mijn Bedrijf 2.0. De winst zit in je mensen. Een schatkist aan ervaringen en resultaten. TFI, Utrecht.

Gründemann R., Uljee M., Blijswijk M. van (2012). Slimmer Werken in the MKB. Acht voorbeelden van goede praktijken in de provincie Utrecht. Utrecht: Mijn bedrijf 2.0.

Knifton Lee, Watson Verona, Gründemann Rob, Dijkman Anja, Besten Heleen den, Have Kirstin ten. A guide for employers. To promote mental health in the workplace. TNO, Hoofddorp, 2011.

Gründemann Rob (2010). Column: AOW leeftijd naar 67 jaar. Op papier een mooi streven, maar nog ver af van de praktijk. Gezond in bedrijf, 19 oktober 2010.
 
Gründemann Rob & Wevers Cees (2010). Notitie Hoorzitting wetsvoorstel verhoging AOW leeftijd ten behoeve van blok 8 ‘Werken op oudere leeftijd/sociale aspecten’. Hoofddorp, 18 januari 2010.
 
Gründemann Rob en Wevers Cees (2010). Column: meer mensen gezond aan het werk. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken 26 (2), p. 211-213.
 
Gründemann Rob (2010). Column: Online scan voor mentale gezondheid op het werk. Gezond in Bedrijf, 18 mei 2010.

Verheijden Marieke, Dijkman Anja, Gründemann Rob (2010). Goede praktijken van gezond ondernemen. BG magazine: Onderzoek, jaargang 6, februari 2010, p. 20- 22.


2008 – 2009
 
Gründemann, Rob en Cees Wevers (2009), Doorwerken om de crisis te bestrijden. Forum, Trajectum, 2009 (14), p. 6.

Gründemann, Rob en Cees Wevers (2009), TNO Opinie: Verhoging AOW-leeftijd: operatie geslaagd, patiënt overleden. Delft, 27 maart 2009.
 
Gründemann Rob (2009). Slank af waar het moet, innoveer waar het kan. MKB Marktmonitor 2009. Unique/TNO, p. 23.
 
Dalen, E.J. van, Gründemann R.W.M., Sanders J. (2008), Arbeid, gezondheid, inzetbaarheid. Gids voor Personeelsmanagement, 2008, 87(6), pp. 44-46.

Meer publicaties