KENNISCENTRUM SOCIALE INNOVATIE ROB GRÜNDEMANN LECTOR ORGANISATIECONFIGURATIES EN ARBEIDSRELATIES

Rapporten

Hieronder vindt u een selectie van de rapporten die ik met collega’s binnen mijn lectoraat of TNO heb geschreven.

Houtman I & R. Gründemann R (2014). Joint Action on mental health at workplaces: SWOT-analyses in the Netherlands. TNO, Hoofddorp.

Stolker M, G van Beek, M Thunnissen, R Gründemann & B Fruijtier (2014). Op weg naar een open arbeidsmarkt in het hoger onderwijs. Een onderzoek over intersectorale samenwerking en personele mobiliteit. Hogeschool Utrecht KSI

Stolker M, G van Beek, M Thunnissen, R Gründemann & B Fruijtier (2014). Op weg naar een open arbeidsmarkt in het hoger onderwijs. Een handreiking voor meer intersectorale samenwerking en personele mobiliteit in het hoger onderwijs. Hogeschool Utrecht KSI

Binkhorst J, Debets J, Gründemann R (2013). Monitoring en Evaluatie. Focus op Onderwijs in de professionele ruimte. Hogeschool Utrecht KSI

Martha Meerman & Rob Gründemann (2013). Etnische Diversiteit in docententeams in het hbo. Zestor, Den Haag, Utrecht.

Dijkman A., Have K. ten, Gründemann R., Wevers C. (2012), Promoting Healthy Work for Employees with Chronic Illness. Analyses of models of good practice. TNO, Hoofddorp.

Wynne R., Wevers C., Gründemann R., Genabeek J., Burens I., Baradat D. (2012), Sustainable employability of workers with chronic illnesses: Analyzing and enhancing good practice in Europe. Report on national RTW policies. Dublin, WRC, 2012.

Gründemann R.W.M., Torre W. van der. (2011), Generatiemanagement OCW: Windows of Opportunity. TNO, Hoofddorp, Behavioural and Societal Sciences, R11019/051.01227.

Dorenbosch Luc, Gründemann Rob, Sanders Jos (2011), Sleutelen aan eigen inzetbaarheid. Kansen en keerzijdes van job crafting als methodiek ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid in de context van lager geschoold werk. TNO, Hoofddorp.

Keijzer L., Gründemann R., Vroome E. de (2010), Gewoon Goed Werk Index, validatie van de vragenlijst van FNV Bondgenoten. TNO Kwaliteit van Leven, Hoofddorp.

Winnubst M., Kok J., Linden B. van der, Gründemann R., Voorde M. van (2009). Slim afslanken. Zoetermeer/Hoofddorp: EIM/TNO.
 
Dorenbosch L.W., Gründemann R.W.M., Willemsen M. (2008), HR Benchmark Rapportage Gemeente Assen. Hoofddorp: TNO Kwaliteit van Leven.
 
Keijzer L.E., Gründemann R.W.M. (2008). Rapporten Nieuw TNO Peil 2008. Hoofddorp: TNO Kwaliteit van Leven. Vertrouwelijk.
 

Meer publicaties