KENNISCENTRUM SOCIALE INNOVATIE ROB GRÜNDEMANN LECTOR ORGANISATIECONFIGURATIES EN ARBEIDSRELATIES

Wetenschappelijke publicaties

Hieronder vindt u een selectie van mijn wetenschappelijke publicaties over onder andere arbeidsparticipatie, duurzame inzetbaarheid en goed werkgeverschap.

2013 - 2016

Oeij, Peter; de Vroome, Ernest; Bolland, Astrid; Gründemann, Rob; van Teeffelen, Lex, (2014). ‘Investing in Workplace Innovation Pays Off for SMEs: A Regional Innovation Initiative from the Netherlands’. In: International Journal of Social Quality, Volume 4, Number 2, Winter 2014, pp. 86-106(21).

Wierenga D, Engbers L, Van Empelen D, De Moes, K, Wittink H, Gründemann R, & Van Mechelen W. (2014). The Implementation of Multiple Lifestyle Interventions in Two Organizations, A Process Evaluation. JOEM, Volume 56, (11), p. 1195-1206.

Gründemann R., J.F. Ybema & J. Sanders (2014), ‘Werkwaarden van laagopgeleide oudere werknemers. Gedrag & Organisatie, (27) nummer 2, p. 117-138.

Oeij P., E. de Vroome, A. Bolland, R. Gründemann & L. van Teefelen (2013), ‘Investeren in het sociale vermogen van MKB-bedrijven loont. Tijdschrift voor Management en Organisatie, nummer 6, p. 43-61.

Meerman M. & R. Gründemann (2013), Etnische diversiteit in teams; een case uit de praktijk van het hoger beroepsonderwijs. Tijdschrift voor HRM 4, p.23-44.

2008 – 2012

Gründemann R. & B. Fruytier (2012), ‘Participation of the lower educated in the Netherlands’. In: Eijken J. van, Ewijk, H. van, Staatsen H. (red). A good society is more than just a private affair. Citizenship based social work in practice. Studies in Comparative Social Pedagogies and International Social Work and Social Policy, Vol. XXI, p. 156-167.

Gründemann R. (2012), ‘Stand van zaken met betrekking tot het werken door oudere werknemers vanuit het perspectief van HRM’. In: Brouwer S. et al. Duurzame inzetbaarheid van de oudere werknemer: stand van zaken. Overzicht van determinanten, interventies en meetinstrumenten vanuit verschillende perspectieven. Amsterdam. Stichting Instituut GAK, 2012, p.145.

Gründemann R. & B. Fruytier (2012), ‘Participatie van laagopgeleiden in Nederland’. In: Eijken J. van, Ewijk, H. van, Staatsen H. (red). Samenleven is geen privézaak. Sociaal werk en actief burgerschap. Den Haag: Boom/Lemma, 2012, p. 123-134.

Lemmens G. & R. Gründemann (2011). Senior docenten in het HBO en hun loopbaanperspectief. Tijdschrift voor HRM 4, p.58-84.

Sanders J., Dorenbosch L., Gründemann R., Blonk R. (2011), Sustaining the work ability and work motivation of lower-educated older workers: directions for work redesign. Management Revue, 22 (2) 2011, p.132-150.

Donald David, Lee Knifton, John Hollingworth & Rob Gründemann (2010), Work and public Mental health: welfare and wellbeing in, and through employment. In: Public Mental Health Today. Mental Health Foundation, Edinburgh: 2010.

Gründemann R. (2009), Arbeidsparticipatie van oudere werknemers in Nederland. Tijdschrift voor HRM, juni 2009.

Gründemann, R. W. M. (2008), Arbeidsparticipatie in Nederland. De personeelsvoorziening met stip op de agenda van management en HR. Oratie. Utrecht: Hogeschool Utrecht, 2008.
 
Gründemann R. & R. Huiskamp (2008), Goed werkgeverschap. In: Dhondt S, Vaas F, red. Waardevol werk: Van arbeidskwaliteit naar sociale innovatie. Den Haag: Lemma, 2008, pp. 171-188.
 
Vos K. & R. Gründemann (2008), Globalisering en arbeidsverhoudingen. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken 2008, 24(3), pp. 309-325.
 

Meer publicaties