KENNISCENTRUM SOCIALE INNOVATIE ROB GRÜNDEMANN LECTOR ORGANISATIECONFIGURATIES EN ARBEIDSRELATIES

Werkdruk in de contractcatering

Voor de cao-partijen in de contractcatering is werkdruk een belangrijk issue. Daarom laten ze hier periodiek onderzoek naar doen. In het cao-akkoord van 2013/2014 hebben de partijen hier opnieuw voor gekozen. Vanuit TNO voer ik samen met een collega dit werkdrukonderzoek voor hen uit.

Het eerste werkdrukonderzoek dat TNO voor de sector uitvoerde was in 1998. Uit dit onderzoek bleek dat er sprake was van een aanzienlijke werkdrukproblematiek. Op basis daarvan spraken de cao-partijen af het probleem stevig aan te pakken en de werkdruk in 2000 en 2001 steeds met minstens 10% terug te dringen. Uit het onderzoek dat TNO in 2001 uitvoerde, bleek dat dit niet geheel was gelukt, hoewel er wel een positieve trend te zien was. Vervolgens heeft de sector haar inspanningen voortgezet.

Om inzicht te krijgen in de huidige stand van zaken, hebben de cao-partijen nu besloten een nieuw werkdrukonderzoek te laten doen. De sector hecht eraan om zicht te houden op dit thema en de situatie te kunnen vergelijken met die van het begin van dit decennium. Naar verwachting zullen de resultaten na de zomer van 2014 beschikbaar komen.

Meer informatie